Welcome to MDMS Registrations Portal
Individual Registration

नेपालको विद्यमान कानूनी सुविधा (नेपाल सरकारको OGL सुविधा) अन्तर्गत विदेशबाट व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याईएका मोबाइल सेटहरुलाई नियमानुसार MDMS प्रणालीमा दर्ता गर्नको लागि |

Click here to register
Pre Registration

श्रम स्वीकृति प्राप्त गरि विदेशबाट फर्किने नेपाली नागरिकको निम्ति श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गई कम्तिमा लागातार ६ महिना काम गरी फर्केका नेपाली नागरिकले आफ्नो साथ....

Click here to register
Lost/Stolen Registration

हराएका तथा चोरी भएका मोबाईल खोजि कार्यको लागि यस प्रणालीमा दर्ता गर्नु पूर्व सो मोबाईल सेटको SIM कार्ड सम्बन्धित सेवा प्रदायककोमा गई BLOCK गर्नुहोला |

Click here to register
Grey Registration

आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २४ मा उल्लेख भएको यस MDMS प्रणालीमा विभीन्न कारणले दर्ता हुन नसकेका सेलुलर मोबाइल फोन सम्बन्धित मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताले सम्बत २०८० असार मसान्तसम्मम....

Click here to register