Welcome to MDMS Registrations Portal
Individual Registration

नेपालको विद्यमान कानूनी सुविधा (नेपाल सरकारको OGL सुविधा) अन्तर्गत विदेशबाट व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याईएका मोबाइल सेटहरुलाई नियमानुसार MDMS प्रणालीमा दर्ता गर्नको लागि |

Click here to register
Lost/Stolen Registration

हराएका तथा चोरी भएका मोबाईल खोजि कार्यको लागि यस प्रणालीमा दर्ता गर्नु पूर्व सो मोबाईल सेटको SIM कार्ड सम्बन्धित सेवा प्रदायककोमा गई BLOCK गर्नुहोला |

Click here to register