alt

Mobile Devices Management System

Mobile Device Management System (MDMS)

कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धी

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अत्यन्त जरूरी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७९/०५/३०

मोबाइल सेटको गैरकानूनी आयात,विक्री वितरण तथा प्रयोगलाई निरूत्साहित गरी थप व्यवस्थित गर्न, चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्रयाकिङ/ब्लकिङ गरी नेपाल भित्र त्यस्ता मोबाइल नचल्ने व्यवस्था गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट MDMS प्रणाली लागु गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ। आज मिति २०७९ भाद्र ३० गतेसम्म विदेशबाट व्यक्तिगत तवरले ल्याईएका मोबाइल सेट लगायत आजको मितिसम्म चालु रहेका सबै मोबाइल सेटहरु स्वतः MDMS प्रणालीमा दर्ता हुने व्यवस्था मिलाईएको छ।२०७९ भाद्र ३० पश्चात मोबाइल खरिद गर्दा उक्त मोबाइल सेट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको MDMS प्रणाली (mdms.nta.gov.np) मा दर्ता भए/नभएको एकिन गरी मात्र खरिद गर्नु हुन अनुरोध छ। साथै, मोबाइल आयातकर्ता/विक्रेताहरुले मोबाइल आयात गर्नु अघि अनिवार्य रुपमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिई प्राधिकरणमा दर्ता भएका मोबाइलमात्र विक्री वितिरण गर्नुहुन जानकारी गराईन्छ।

Check Registration status of your mobile


Check registration status of new mobile before purchase


What is IMEI ?

Every mobile device that uses SIM card has a 15 digit unique identifier number. If a device has two SIM cards it has two IMEI numbers.

How to find IMEI of your mobile device?

Using your dialing keypad dial the number *#06# to get IMEI number.

What is MDMS system?

Mobile Devices Management System (MDMS) is a mangement system for import and distribution of mobile devices in Nepal. MDMS helps to control illegal import of mobile devices and use of these illegally imported devices.

What are the benifits of MDMS?

  1. MDMS helps to find lost and stolen mobile devices.
  2. MDMS helps to control the use of illegal mobile devices.

Is it OK to buy or sell unregistered mobile devices?

No. It is illegal to do so.